AZL 92017 C-30-5 Bay Window Caboose N&W Norfolk & Western AZL 92014 C-30-5 Bay Window Caboose MOPAC Missouri Pacific AZL 6204 Z Scale GP7 Pennsylvania Locomotive AZL 921002 Z Scale SOO Line Wide Vision Caboose
AZL 62012 Z Scale GP-9 Locomotive MOPAC Missouri Pacific AZL Z Scale CB&Q 2-8-2 Heavy Mikado Steam Locomotive AZL 62611 Z Scale Locomotive ACL E-8 AZL 61011 Z Scale Locomotive ATSF  SD75M Santa Fe Red War Bonnet